fidelizare

 

Completează formularul de mai jos !

 

 

Regulament Program de Loialitate VATRA NEAMULUI

Organizator: Prezentul program de fidelizare a clienţilor este organizat de către SC Cavio Interiors SRL, operator la Restaurantului VATRA NEAMULUI, cu sediul in localitatea Baloteşti, str. calea Bucureşti, nr. 29, jud. Ilfov+4 021 350 33 20 .

Modalitatea de fidelizare: Programul de fidelizare se va derula prin emiterea cardurilor de fidelitate VATRA NEAMULUI, care vor fi acordate clienţilor restaurantului. 3. Condiţii de eliberare a Cardului de fidelitate VATRA NEAMULUI: 3.1.Cardul de fidelitate VATRA NEAMULUI se emite gratuit persoanelor fizice, clienţi ai restaurantului care îndeplinesc condiţiile de la punctul 4.1. şi solicită acest lucru. 3.2. Cardul de fidelitate VATRA NEAMULUI nu este un card de debit sau de credit şi este recunoscut ca generator de drepturi doar in locaţia menţionată şi în condiţiile prezentului regulament. 3.3. Cardul de fidelitate VATRA NEAMULUI se emite numai pe baza formularului de înscriere în programul de fidelitate, completat integral de client. Completarea parţială, incorectă sau ilizibilă a tuturor rubricilor formularului de înscriere in programul de fidelitate dă dreptul organizatorului să refuze emiterea cardului de fidelitate VATRA NEAMULUI. 3.4. Prin completarea corespunzătoare a formularului de înscriere in programul de fidelitate, clientul aderă la termenii şi condiţiile prezentului regulament. 3.5. Organizatorul va transmite prin poştă sau va preda personal Cardul de fidelitate VATRA NEAMULUI către client. 4. Termene si conditii: 4.1. Cardul de fidelitate VATRA NEAMULUI se acordă clienţilor care au acumulat cel putin 499 ron consumaţie la o singură masă servită. Pentru a primi Cardul de fidelitate VATRA NEAMULUI, solicitantul trebuie să completeze un formular de înscriere cu datele personale. Formularul de înscriere se gaseşte la restaurant sau pe site-ul www.vatraneamului.ro. 4.2. Cardul de fidelitate VATRA NEAMULUI este valabil pentru o perioada de 2 ani de la data emiterii si este nominal. 4.3. Din momentul in care va intra in posesia Cardului de fidelitate VATRA NEAMULUI, posesorul acestuia va beneficia de urmatoarele avantaje: reducere conform pragului stabilit pentru orice masa servita in regim ca la carte, fără număr minim de persoane, cu excepţia ofertelor speciale şi a Meniului saptămânal de Prânz (Business lunch) -prioritate în obţinerea unei rezervări -accesul la oferte dedicate exclusiv posesorilor de Carduri de fidelitate VATRA NEAMULUI 4.4. Clientul poate beneficia de facilitaţile programului numai prin prezentarea unui card valabil înainte de închiderea notei de plată. Prezentarea cardului ulterior închiderii notei de plata nu asigură acordarea facilitaţilor aferente programului de fidelizare. 4.5. La masă poate fi folosit un singur card, chiar daca printre invitati se afla mai mult de un client posesor al unui Card de fidelitate VATRA NEAMULUI. 5. PRAGURI: 5.1.

5% (499 – 6.999lei) • 10% (7.000 – 19.999 lei) • 15% (20.000 – 39.999 lei) • 20% (40.000 – 59.999) • 25% ( 60.000);

5.2. Organizatorul are dreptul oricând să sisteze acest program de fidelitate, postând in acest sens un anunt pe site-ul propriu www.Vatra Neamului.ro, cu cel puţin şapte zile calendaristice anterior datei sistării. De la data sistării, Cardul de fidelitate VATRA NEAMULUI îşi pierde valabilitatea, clienţii nemaiavând nici unul dintre drepturile dobandite în programul de fidelizare. 6. Dreptul organizatorului de a modifica condiţiile programului de fidelizare: Organizatorul are dreptul de a modifica oricând şi asa cum consideră oportun şi/sau necesar condiţiile de derulare a programului de fidelizare şi a prezentului regulament fără ca deţinătorul Cardului de fidelitate VATRA NEAMULUI să aibă dreptul să se opună sau să solicite despagubiri. Orice modificare a programului de fdelizare sau a prezentului regulament intra în vigoare după şapte zile de la postarea unui anunţ pe site-ul propriu www.VatraNeamului.ro . 7. Dreptul organizatorului în caz de fraudă sau abuz: În cazul unei utilizări frauduloase sau abuzive a Cardului de fideliate VATRA NEAMULUI, organizatorul are dreptul să anuleze acel card. Totodată, în cazul în care posesorul cardului are un comportament care aduce atingere bunei funcţionari, patrimoniului, imaginii şi/sau renumelui organizatorului (de exemplu comportament inadecvat, indecent sau jignitor în incinta restaurantului, tulburarea ordinii şi liniştii publice, distrugerea bunurilor organizatorului, sustragere de la plată etc.), organizatorul are dreptul să dezactiveze cardul de fidelitate folosit în scopurile nepermise menţionate, clientul pierzând avantajele acordate prin cardul respectiv. În acest context, organizatorul are dreptul să refuze includerea clientului în programul de fidelitate sau continuarea programului în folosul acestuia. 8. Pierderea, furtul sau distrugerea cardului de fidelitate: In cazul pierderii, furtului sau distrugerii Cardului VIP VATRA NEAMULUI, clientul are dreptul să se adreseze organizatorului în vederea înlocuirii cardului de fidelitate. 9. Protecţia datelor cu caracter personal: Aderarea la programul de fidelizare desfăşurat de organizator prin completarea şi semnarea de către client a formularului de înscriere în program implică acordarea de către client a consimţământului sau expres şi neechivoc cu privire la dreptul organizatorului de a stoca, folosi şi prelucra datele personale ale clientului în scopuri de marketing, reclamă şi publicitate. Stocarea, prelucrarea, folosirea şi păstrarea datelor personale ale clienţilor vor fi efectuate de către organizator. În acest sens, clientul are oricând drept de acces şi de intervenţie asupra datelor sale personale şi, totodată, are dreptul de a se opune prelucrării datelor sale personale si de a solicita ştergerea acestora din evidenţa organizatorului. Clientul are dreptul de a se adresa oricând organzatorului, printr-o cerere scrisa, data şi semnată, transmisă la adresa/fax menţionate la art.1 de mai sus, în legatură cu orice chestiune legată de datele personale ale clientului respectiv şi are dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei. În cazul în care organizatorul este sesizat printr-o cerere scrisă, dată şi semnată de către client, organizatorul urmează să transmită clientului răspunsul său in termen de 15 zile de la data primirii cererii.

 

Prin completarea formularului de înscriere, vă oferiţi acordul in mod expres şi neechivoc pentru prelucrarea datelor personale în scopul înregistrării şi identificării ca posesor al Cardului de Fidelitate Vatra Neamului. Informaţiile completate în formular vor fi folosite de SC Cavio Interiors SRL pentru implementarea programului de fidelitate “Cardul de Fidelitate Vatra Neamului”, pentru înscrierea datelor cu caracter personal în baza de date a companiei SC Cavio Interiors SRL pentru prelucrarea in scopul participării la programul de fidelitate Cardul de Fidelitate Vatra Neamului şi în scop statistic.

0213503320